Stážista z OTH Amberg-Weiden

Student Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Simon  Wiesner absolvoval svoji stáž s účastí na výzkumných aktivitách projektu 3D COVER. V průběhu stáže se S. Wiesner věnoval metalografickým a fraktografickým analýzám aditivně vyrobených materiálů a vyhodnocení mechanických vlastností s využitím miniaturních zkušebních vzorků.