Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby

COMTES FHT a.s ., Dobřany, CZ

Vedoucí partner a koordinátor projektu

Materiálové analýzy

 • Optická mikroskopie
 • ŘEM /EDS
 • EBSD
 • Dilatometrie
 • Diferenční skenovací kalorimetrie

Mechanické zkoušky

 • Zkouška opotřebení (pin-on-disc)
 • Tahové zkoušky
 • Mikro-tahové zkoušky
 • Počítačové modelování
 • DEFORM
 • Vyhodnocování vnitřních pnutí
 • Metoda „contour“

 

 

 

 

 

Fraunhofer UMSICHT, Institute branch Sulzbach-Rosenberg, DE

Příprava materiálů a prášků

 • Atomizace v inertním plynu
 • Atomizace v horkém plynu (na vyžádání)

Charakterizace materiálů a prášků

 • Laserová granulometrie
 • Tekutost a zdánlivá hustota
 • ŘEM/EDS, RTG difrakce
 • Diferenční termická analýza/Termogravimetrie – DTA/TG

SLM tisk součástí

 • Oceli a slitiny na bázi Al
 • Optimalizace procesních parametrů
 • Charakterizace součástí (limitovaná): drsnost povrchu, mikrostruktura, analýza fází, hustota/porozita, teplotní roztažnost

OTH Amberg-Weiden, DE

Charakterizace prášků a součástí

 • Analýza mikrostruktury a fází
 • ŘEM/EDS
 • RTG difrakce

Vnitřní pnutí

 • RTG difrakce (Eulerova kolíbka)

Složení

 • EDS, RFA
 • Tahové testy
 • Měření tvrdosti and drsnosti povrchu

Povrchové zpracování laserem
Žíhání
Testy opotřebení a korozní testy (pin-on-disc, galvanostat)


Píše o nás Plzen.cz

Na nejčtenějším webu o dění v Plzni vyšel článek o našem projektu, který byl právě dokončen. Čtěte zde. 

Veřejné publikace (články z konferencí a časopisů) vydané v rámci řešení projektu můžete stáhnout zde.

Stážista z OTH Amberg-Weiden

Student Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Simon  Wiesner absolvoval svoji stáž s účastí na výzkumných aktivitách projektu 3D COVER. V průběhu stáže se S. Wiesner věnoval metalografickým a fraktografickým analýzám aditivně vyrobených materiálů a vyhodnocení mechanických vlastností s využitím miniaturních zkušebních vzorků.


Kontakt

COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic
Ing. Martina Koukolíková, Ph.D.
www.comtesfht.com


Fraunhofer UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, Deutschland
Dipl.-Ing. Gerhard Wolf
www.umsicht-suro.fraunhofer.de


Ostbayerische Technische Hochschule (OTH), Amberg-Weiden), Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Koch
www.oth-aw.de