Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby

COMTES FHT a.s ., Dobřany, CZ

Vedoucí partner a koordinátor projektu

Materiálové analýzy

 • Optická mikroskopie
 • ŘEM /EDS
 • EBSD
 • Dilatometrie
 • Diferenční skenovací kalorimetrie

Mechanické zkoušky

 • Zkouška opotřebení (pin-on-disc)
 • Tahové zkoušky
 • Mikro-tahové zkoušky
 • Počítačové modelování
 • DEFORM
 • Vyhodnocování vnitřních pnutí
 • Metoda „contour“

 

 

 

 

 

Fraunhofer UMSICHT, Institute branch Sulzbach-Rosenberg, DE

Příprava materiálů a prášků

 • Atomizace v inertním plynu
 • Atomizace v horkém plynu (na vyžádání)

Charakterizace materiálů a prášků

 • Laserová granulometrie
 • Tekutost a zdánlivá hustota
 • ŘEM/EDS, RTG difrakce
 • Diferenční termická analýza/Termogravimetrie – DTA/TG

SLM tisk součástí

 • Oceli a slitiny na bázi Al
 • Optimalizace procesních parametrů
 • Charakterizace součástí (limitovaná): drsnost povrchu, mikrostruktura, analýza fází, hustota/porozita, teplotní roztažnost

OTH Amberg-Weiden, DE

Charakterizace prášků a součástí

 • Analýza mikrostruktury a fází
 • ŘEM/EDS
 • RTG difrakce

Vnitřní pnutí

 • RTG difrakce (Eulerova kolíbka)

Složení

 • EDS, RFA
 • Tahové testy
 • Měření tvrdosti and drsnosti povrchu

Povrchové zpracování laserem
Žíhání
Testy opotřebení a korozní testy (pin-on-disc, galvanostat)


Při realizaci tohoto projektu můžeme pracovat s nejmodernějším vybavením.

Koncem září bude v COMTES FHT a.s. instalována nová vysokorychlostní EBSD kamera, která nám umožní detailní pohled na kovové materiály pro 3D tisk.

Snažíme se držet krok s novými trendy, a proto se účastníme různých seminářů.

Potkat nás můžete 25. září v Augsburku na semináři klastru Mechatronik&automation, který se bude věnovat 3D tisku.
Více o semináři


Kontakt

COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic
Ing. Martina Koukolíková, Ph.D.
www.comtesfht.com


Fraunhofer UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, Deutschland
Dipl.-Ing. Gerhard Wolf
www.umsicht-suro.fraunhofer.de


Ostbayerische Technische Hochschule (OTH), Amberg-Weiden), Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Koch
www.oth-aw.de