Stážista z OTH Amberg-Weiden

Student Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Simon  Wiesner absolvoval svoji stáž s účastí na výzkumných aktivitách projektu 3D COVER. V průběhu stáže se S. Wiesner věnoval metalografickým a fraktografickým analýzám aditivně vyrobených materiálů a vyhodnocení mechanických vlastností s využitím miniaturních zkušebních vzorků.

Konference 27. dny tepelného zpracování, Jihlava, CZE

Ve dnech 26. a 27.  listopadu 2019 se konala konference 27. dny tepelného zpracování, pořádané Asociací pro tepelné zpracování kovů v Jihlavě. V rámci konference byl prezentován příspěvek: Prášek jako vstupní parametr aditivně vyrobené maraging oceli. Na konferenci probíhal intenzivní networking s českými a zahraničními účastníky konference.

Workshop Additive Manufacturing, Sulzbach Rosenberg, DE

19. 11. 2019 se uskutečnil Seminář (workshop) BTHA v Sulzbach – Rosenberg, na který jsme byli pozváni pořadateli (OTH Amberg – Weiden, Fraunhofer UMSICHT, ZČU v Plzni, VŠB TU Ostrava). V rámci semináře byl přednesen příspěvek s názvem: Comparison of powder bed fused materials from different powder manufacturers. Výsledky projektu 3D COVER seznámily účastníky se specifikami výchozího prášku pro 3D tisk a jeho vlivu na výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Akce byla také příležitostí pro networking s účastníky workshopu – zástupci akademické a průmyslové sféry.

 

Konference 3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti 2019 – Brno, CZE

8.  10. 2019 jsme se zúčastnili konference 3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti 2019, které pořádalo Vydavatelství Nová média. Na této každoroční akci konané při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsou zástupci firem a výzkumných institucí prezentovány nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby.

3D tisk s následným zpracováním HIP – Praha, CZE

26.  9.  2019 se uskutečnil seminář 3D tisk s následným zpracováním HIP v konferenčním centru Sázava v Praze, který pořádala ATZK (Asociace pro tepelné zpracování kovů). Martina Koukolíková přednesla příspěvek s názvem: Porovnání vlastností materiálu bez TZ a po TZ na aplikacích po 3D tisku seznámila účastníky s výsledky mechanických zkoušek materiálu vyrobených pomocí aditivních technologií ve stavu po 3D tisku a po tepelném zpracování. V rámci semináře proběhl intenzivní networking s účastníky semináře.